How can we improve our Time tracking application?

info o překročení času

Zasílání varovného e-mailu v případě překročení rozumné délky aktivity stopek. Např. 8 hod. Ideálně s možností uživatelského nastavení/vypnutí/....

0 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base