How can we improve our Time tracking application?

Sumárna zmena projektov.

V sekcii /sprava/projekty/ pridať do riadku checkbox (aktívny/neaktívny projekt),

Potrebujeme zatvárať (neaktívne) projekty ktoré su ukončené, aby načítavanie bolo rýchlejšie, aj kôli správe. ak to chcem urobiť teraz každý projekt treba otvoriť. Ak by bolo možné pridať chceck box označiť všetky neaktívne projekty na stránke a potvrdiť.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ondrej Sýkora shared this idea  ·   ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base