How can we improve our Time tracking application?

Vykazování vozidla ve sledování času

V okně pro vytvoření záznamu času by bylo dobré mít možnost zaškrtnout např. použití vozidla, čímž by zaškrtávací pole zpřístupnilo pole pro zadání kilometrů a následně ve výkazu pro zákazníka mít rovněž i výpočet "kilometrů",

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jindřich Hlavatý shared this idea  ·   ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  · 

    Toto by se hodilo např. i když u daného úkolu zakupuji např. fotografie z fotobanky. Například pracuji na grafice 1 hod. za danou sazbu. Během této hodiny jsem koupil z fotobanky 1 fotografii nebo jakýkoli další více náklad, který chci přidat ve zvláštní kolonce k ceně.

Feedback and Knowledge Base